Zalety ciepłych parapetów:

  • profile podokienne eliminują problem przedmuchów
  • eliminują przenikanie wody pomiędzy oknem, a parapetem
  • likwidują mostki termiczne pomiędzy oknem, a parapetem
  • zapobiegają powstawaniu zawilgoceń
  • stanowią mocne wsparcie dla parapertów wewnętrznych i zewnętrznych

  • podwyższają właściwości termiczne i energetyczne budynku
  • wpływają na redukcję strat w zakresie ciepła,

RODZAJE I WYMIARY PARAPETÓW PONIŻEJ: